در مورد نجاست و پاکی غیر مسلمانان سه نوع فتوا از سوی فقها صادر شده است. بعضی فقها، معتقدند غیر مسلمانان کاملا نجس هستند. بعضی فقها اعتقاد دارند که غیرمسلمانان اهل کتاب یعنی مسیحیان،  یهودیان و زرتشتیان پاک هستند و آن‌هایی که اهل کتاب نیستند، نجس هستند و دسته‌ی سوم اعتقاد دارند که مطلق انسان پاک است.

بنده تا جایی که تحقیق کرده‌ام به این نتیجه رسیده‌ام که مطلق انسان صرفنظر از نوع اعتقادش، پاک است مگر آن‌که به چیزهایی الوده شود که از دیدگاه اسلام نجس است مثل خون یا مردار. آیت‌الله صانعی و آیت‌الله جناتی هم چنین اعتقادی دارند. بنابراین به عقیده من و فقهایی که مطلق انسان را پاک می‌دانند، بهاییان هم پاک هستند.

از لحاظ رعایت حقوق شهروندی هم، همه‌ی شهروندان یک کشور، مسلمان، بهایی، زرتشتی و یا هر انسانی با هر عقیده‌ای  که تابع یک کشور است باید از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشد.

در فقه قدیم، میان ادیان مزربندی وجود داشت و تعبیر دارالاسلام و دارالکفر به کار گرفته می‌شد. یعنی در کشوری که دین اسلام حاکم بود فقط مسلمانان تابع آن کشور محسوب می‌شدند و از حقوق تابعیت برخوردار بودند. مثلا فرض کنید اگر ایران کشوری مسلمان بود، یک مسلمان افغانی در ایران از حقوق تابعیت برخوردار بود اما یک ایرانی غیرمسلمان حق تابعیت نداشت اما در دنیای مدرن مرز دینی از میان برداشته شده و مرز جغرافیایی جایگزین شده بنابراین همه‌ی شهروندان یک کشوربا مرزهای جغرافیایی مشخص، با هر اعتقادی باید از حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشند.

بر این اساس، کسی را نمی‌توان به صرف داشتن اعتقاد به بهاییت از حقوق شهروندی مثل کار یا تحصیل محروم کرد، مگر این‌که در قانون اساسی مسلمان بودن به عنوان شرط یک کاری در نظر گرفته شده باشد. به عنوان نمونه، وقتی در قانون اساسی ذکر شده، رییس جمهور باید مسلمان شود، نمی‌توان یک بهایی یا غیر مسلمان دیگر را در این جایگاه  قرار داد. اما در بقیه‌ی موارد مثل حق تحصیل، حق استخدام، حق انتخاب مسکن و... بین مسلمان با بهایی، یهودی و مابقی اقلیت‌های دینی  نباید فرقی وجود داشته باشد.

به عقیده‌ی من مساتل تقسیمات و حقوق شهروندی عرفی است و عرف در زمان پیامبر یک جور تعریف می‌شده و در حال حاضر طور دیگری تعریف می‌شود. در زمان پیامبر، مرزها یک جور تقسیم بندی می‌شدند و الان تقسیم‌بندی ها تغییر کرده پس باید با توجه به عرف  در ظرف زمان حال به این مسائل توجه شود و عدالت برای تامین حقوق همه‌ی انسانها رعایت شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}