مهدی، شهروندخبرنگار از اصفهان

امروز صبح در اصفهان، جمعی از مردم این شهر در اعتراض به وقایع اخیر و اسیدپاشی های زنجیره ای جلوی دادگستری این شهر تجمع کرده اند. در این تجمع از ساعت ده آغاز شده است، ماموران انتظامی و امنیتی نیز حضوری پر رنگ دارند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}