استان‌وایر

بیش از نیمی از کلاس های درس سیستان و بلوچستان نیازمند بازسازی است

۳ شهریور ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
بیش از نیمی از کلاس های درس سیستان و بلوچستان نیازمند بازسازی است

استان وایر: علیرضا راشکی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان می گوید که بیشتر از نیمی از کلاس های درس در این استان استاندارد نیست و نیازمند به بازسازی است.

علیرضا راشکی به روزنامه سیستان و بلوچستان گفته که « 18 هزار و 934 کلاس درس در استان وجود دارد که 6 هزار و 181 کلاس درس نیاز به تخریب و بازسازی و 4 هزار و 358 مورد آن نیازمند مقاوم سازی است» و در مجموع «10 هزار و 539 کلاس درس در استان نیازمند بازسازی و مقاوم سازی است.»

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان البته خبر داده که «مشارکت خیران در مدرسه سازی استان سیستان و بلوچستان از 35 طرح سال 92 با رشد 10 برابری هم اینک به 314 طرح سالجاری افزایش یافته است» و  از «47 طرح با 116 کلاس درس با زیربنای 6 هزار و731 متر مربع آماده بهره برداری در هفته دولت امسال 46 طرح به خیران خیر اندیش اختصاص دارد: که به معنای سهم بسیار ناچیز دولت ساخت و ساز مدارس در استان سیستان و بلوچستان است.

به گفته علیرضا راشکی درحالی که «متوسط زیربنای فضای آموزشی در کشور 34.5 متر مربع بوده این رقم در استان سیستان و بلوچستان 11.3 متر مربع است» و «برای رسیدن فضاهای آموزشی این استان به متوسط کشوری باید بیش از 11 هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان ساخته شود.»

 

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

سیستان و بلوچستان

ثبت نظر

استان‌وایر

تشنگی هفت هزار روستایی در قاینات

۳ شهریور ۱۳۹۶
خواندن در ۲ دقیقه
تشنگی هفت هزار روستایی در قاینات