استان‌وایر

اعتصاب کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به کم آبی

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
خواندن در ۱ دقیقه
اعتصاب کشاورزان شرق اصفهان در اعتراض به کم آبی

استان وایر- کشاورزان شرق اصفهان روز شنبه ۲۸ بهمن ماه ۹۶، در اعتراض به بی‌آبی و فقر مطلق در این منطقه، برای دومین روز متوالی با تشکلی صفی از تراکتورهای خود دست به تجمع اعتراضی زدند.

این کشاورزان که چند سال خشکسالی کارد را به استخوانشان رسانده است، ماه پیش نیز ۵۰ دستگاه تراکتور را به نشانه اعتراض نسبت به قطع آب زاینده رود، به خیابان ها آوردند.

کارگران معترض شرق اصفهان می‌گویند: اگر آب نیست، باید در تمام استان با مشکل بی آبی مواجه باشیم در صورتی که تنها در شرق اصفهان است که کم آبی داریم. معلوم نیست آب کجا می‌رود. پیش از ساخت سد زاینده رود،‌ این رودخانه از سرچشمه تا تالاب گاوخونی جاری بود و در طول سال آب های زیرزمینی برای کشاورزی کافی بود، اما با ساخت سد و صنایع دیگر در مسیر رودخانه زاینده رود و انتقال آب به شهرهای همجوار به تدریج با خشکسالی مواجه شدیم.

بی آبی زندگی ما را با سختی مواجه کرده است، کسی خبر از شکم های گرسنه کشاورزان و خانواده آنها ندارد. شب های زیادی بوده که فرزندانمان گرسنه خوابیده اند و ما جزء خجالت و شرمندگی نتوانستیم کاری انجام بدهیم.

از طریق استان‌وایر با یک مقام محلی تماس بگیرید

اصفهان

ثبت نظر

گزارش

«قول» مقام‌های امنیتی و قضایی ایران برای رفع حصر «تا پایان سال»

۲۸ بهمن ۱۳۹۶
ایران وایر
خواندن در ۲ دقیقه
«قول» مقام‌های امنیتی و قضایی ایران برای رفع حصر «تا پایان سال»