روز 31 ژانويه سال 2012 کارولين لاول در جريان زايمان در خانه خود در شهر ملبورن استراليا از حمله قلبی تاب نياورد، به بيمارستان منتقل شد و همانجا درگذشت. نوزاد که يک دختر بود زنده ماند، اما آنچه اين زايمان را به سرخط خبرهای روز کشاند سابقه مادر بود. کارولين که در زمان مرگ 36 سال داشت شناخته شده‌ترين مدافع انجام زايمان در خانه با کمک ماما بود. او بارها در جريان اعتراضاتش برای دريافت حمايت قانونی بيشتر برای ماماها از زايمان در خانه بعنوان انسانی‌ترين روش بدنیا آوردن نوزاد نام برده بود. دختر اول او در خانه به دنيا آمد اما در دومين زايمان خود او قربانی روشی شد که سال‌ها برای آن تبليغ کرده بود.

سخنگوی انجمن غيردولتی مامايی استراليا به رسانه‌ها اعلام کرد مرگ کارولين لاول اولين موردی‌ست که او در 15 سال فعاليت خود با آن برخورد کرده است. اما رئيس انجمن متخصصان زنان و زایمان استرالیا و نيوزيلند در مصاحبه با ستون‌نويس روزنامه هرالد سان گفت زایمان در خانه بايد در استرالیا برچيده شود.

دو سال پيش از مرگ کارولین لاول آمارهای بهداشتی در استراليا نشان دادند تعداد زنانی که مايل به انجام زايمان در خانه هستند تنها در فاصله يک سال 56 درصد افزايش پيدا کرده است. در سال 2009 تعداد زنانی که اقدام به زايمان در خانه کرده بودند 863 نفر بود اما يک سال بعد اين تعداد به 1345 نفر افزايش پيدا کرد.

گرچه هنوز تعداد زنان استراليايی که در بيمارستان‌ها زايمان می‌کنند بسيار بيشتر از کسانی‌ست که در خانه وضع حمل می‌کنند اما سير صعودی گرايش به زايمان در خانه باعث شده تا مراکز بهداشتی استراليا نيز برای کاهش خطرات مرگ و مير مادران و نوزادان توصيه‌های مربوط به زايمان در خانه جدی‌تر بگيرند.

زايمان در خانه حاميان جدی‌تری نيز دارد که از ميان آن‌ها انی دی‌فرانکو شاعر، خواننده، نوازنده و آهنگساز 45 ساله امريکايی‌ست که بعنوان چهره‌ای فمينيست در جهان شناخته می‌شود. دی‌فرانکو که 20 آلبوم موسيقی او بيش از انتقاد مورد تحسين قرار گرفته در سال 2007 اولين زايمان خود را در خانه‌اش انجام داد. او می‌گويد زايمان در خانه نشان دهنده توانايی زنان در زمانه‌ای‌ست که مردان به آن‌ها قبولانده‌اند که بدون آن‌ها و دستگاه‌های‌شان قادر به انجام چنین کاری نيستند؛ "فکر می‌کنيد نمی‌توانيد انجامش بدهيد؟ فکر می‌کنيد نمی‌توانيد درد را تحمل کنيد؟ برويد و انجامش بدهيد و بعد می‌بينيد راه تازه‌ای در زندگی‌تان باز شده است".     

آمارهای بهداشتی استراليا نشان می‌دهند بيشترين تعداد زايمان‌های در خانه در ايالت‌های ويکتوريا، استراليای غربی و سرحد شمالی انجام شده است و نزديک به صد در صد زايمان‌ها بدون عوارض جانبی بوده‌اند. گرچه به نظر می‌رسد تمام زايمان‌های در خانه نيز به مراکز بهداشتی گزارش نشده‌اند.

چه چيز زايمان در خانه را در کشورهای پيشرفته بعنوان جايگزين مطرح کرده است؟ يک تحليل آماری در سال 2005 در امريکا نشان می‌دهد هزينه‌های زايمان در خانه سه برابر ارزان‌تر از زايمان در مراکز پزشکی‌ست. بر اساس همين تحليل حدود 90 درصد مادرانی که در خانه زايمان می‌کنند نه خود و نه نوزادان‌شان نياز به مراقبت‌های پزشکی پس از زايمان نيز نخواهند داشت. مطالعه مشابه در سال 2009 در کانادا نشان داد در ميان 12 هزار نوزاد به دنيا آمده در يک سال در این کشور ميزان سلامت مادر وکودک در زايمان در خانه مشابه زايمان در مراکز پزشکی‌ست و آنچه خانواده‌ها را به زايمان در خانه ترغيب می‌کند کاهش قابل توجه هزينه‌های بيمارستانی‌ست.

همزمان نتايج يک مطالعه هفت ساله ملی در هلند نيز که در سال 2009 در نشريه بين‌المللی زنان و زايمان منتشر شد نشان داده 30 درصد زنان هلندی در فاصله سال‌های 2000 تا 2006 در خانه زايمان کرده‌اند و سلامت مادر و کودک در شرايط زايمان در خانه و بيمارستان مشابه بوده است.    

در حالی که پس از مرگ کارولين لاول انجمن مامايی استراليا از مرگ او ابراز تاسف فراوان کرد يک مطالعه علمی که در نشريه پزشکی استراليا منتشر شد نشان داد زايمان در خانه 27 درصد بيشتر از زايمان در بيمارستان می‌تواند باعث کمبود اکسيژن در نوزادان شود. پس از انتشار اين مقاله اندرو پسک، رئيس انجمن پزشکی استراليا، به رسانه‌ها گفت اگر دولت در صدد کاهش مرگ و مير کودکان در استرالياست بايد ميزان کمک‌های مالی برای زايمان در خانه کاهش دهد.

انتشار خبر مرگ کارولين لاول به جنجال ميان طرفداران زايمان در خانه و بيمارستان دامن زد. خواننده‌ای در جواب مصاحبه رئيس انجمن متخصصان زنان و زایمان استرالیا و نيوزيلند در روزنامه هرالد سان نوشت می‌دانيد چرا 82 درصد زايمان‌ها با سزارين انجام می‌شوند؟ چون درآمد بيشتری به جيب شما می‌رود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}