نتايج يک مطالعه جديد درباره زندگی پنگوئن امپراتور که در نشريه رفتار حيوانی منتشر شده نشان می‌دهد اين پرندگان برای ايجاد دمای مورد نياز برای مقابله با سرمای جنوبگان (قطب جنوب) رفتار جمعگرايانه دارند اما در عين حال افزايش بيش از حد درجه حرارت باعث می‌شود جمع آن‌ها از هم پاشيده شود.

پنگوئن امپراتور قادر است از دمای 40 درجه سانتيگراد زير صفر تا دمای 38 درجه سانتيگراد بالای صفر را تحمل کند. در زمستان قطب پنگوئن‌های نر که بطور معمول مسئول گرم نگه داشتن تخم‌ها هستند برای ايجاد گرمای مناسب و حفظ آن به شکل گروهی در کنار هم قرار می‌گيرند. تراکم جمعيتی در چنين گروه‌هايی به 8 تا 10 پنگوئن در هر متر مربع می‌رسد.

پژوهشگران می‌گويند عامل گرم شدن گروه‌های پنگوئن امپراتور بازدم آن‌هاست که دمای درون گروه را به 37 درجه سانتيگراد می‌رساند. چنين گروه‌هايی می‌توانند برای چندين ساعت پايدار باقی بمانند تا حرارت کافی درون گروه برای مقابله با سرما از دست نرود.

پنگوئن امپراتور سنگين‌ترين و بلندترين گونه پنگوئن کره زمين بشمار می‌رود که قد آن‌ به 122 سانتيمتر و وزن‌شان به 45 کيلوگرم می‌رسد. از جمله رفتارهای شکار در پنگوئن‌های امپراتور می‌توان به تعقيب ماهی‌ها و سخت پوستان دريايی تا عمق 535 متری و به مدت 18 دقيقه اشاره کرد. ساختار هموگلوبين خون پنگوئن‌ها به آن‌ها امکان می‌دهد تا در چنين عمقی از آب که ميزان اکسيژن محلول کم است بتوانند برای زمان طولانی در اعماق آب باقی بمانند.     

عليرغم سرمای زمستان جنوبگان، پنگوئن‌های امپراتور در همين فصل جفتگيری و تخمگذاری می‌کنند. هر پنگوئن ماده تنها يک تخم می‌گذارد و پس از تخمگذاری به مدت ده روز برای تغذيه به دريا بازمی‌گردد. در اين مدت وظیفه مراقبت و گرم نگه داشتن تخم با پنگوئن نر است و سپس وظيفه نگهداری از تخم بطور پياپی ميان زوج پنگوئن جابجا می‌شود. جوجه اين زوج پس از 64 روز از تخم بيرون می‌آيد.

به دليل اين که مراحل بارداری، تخمگذاری و حفظ تخم تا تولد جوجه در نيمه سرد سال انجام می‌شود بنابراين رفتار جمعی پنگوئن‌ها برای حفظ دمای مناسب نوعی رفتار تکاملی محسوب می‌شود که اهميت آن در بقای گونه اين پرنده است. پژوهشگران دانشگاه استراتسبورگ که گزارش تازه را منتشر کرده‌اند می‌گويند حفظ دما برای پنگوئن‌های نری مهم است که از تخم مراقبت می‌کنند اما پنگوئن‌های مجرد که نيازی به تحمل دمای بيشتر ندارند وقتی احساس کنند دما برای‌شان زياد است گروه را بهم می‌زنند و در نتيجه گرمای ذخيره شده در جمع از دست می‌رود.

در گزارش مطالعه جانورشناسان فرانسوی آمده که وقتی پنگوئن‌های مجرد در جمع احساس می‌کنند گرمای محيطی که در آن هستند بسيار بيشتر از مقدار مورد نياز آن‌ها برای مقابله با سرماست نه تنها از گروه جدا می‌شوند بلکه با روی آوردن به برف خواری سعی در جبران گرمای مازاد بدن خود می‌کنند. نکته قابل توجه اين است که از هم پاشيدگی گروه از مرکز آن يعنی جايی که بيشترين حرارت را در خود ذخيره کرده شروع می‌شود.

سرعت شنا کردن پنگوئن امپراتور بين 6 تا 9 کيلومتر در ساعت است و عمر متوسط پنگوئن‌های امپراتور 20 سال است.

  

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}