جدول تناوبی عناصر شيميايی که به نام جدول مندليف شناخته می‌شود برای اولين بار عنصری از قاره آسيا را در خود جای داده است. اتحاديه بين‌المللی شيمی محض و کاربردی- ايوپاک (IUPAC)- در گزارش آخرين گردهمايی سال 2015 ميلادی خود کشف چهار عنصر تازه منجمله کشف عنصر 113 توسط يک گروه از شيميدان‌های ژاپنی را به رسميت شناخت. عنصر 113 با نام موقت Ununtrium نامگذاری شده که بطور اختصاری به عنوان Uut شناخته می‌شود. با اعلام کشف عنصر 118 در جدول تناوبی نيز آخرين رديف و ستون فعلی اين جدول واجد يک عنصر اعلام شد.

گروه ژاپنی به سرپرستی کوسيکو موريتا از موسسه ريکن که عنصر شماره 113 را کشف کرده است اولين گزارش اين يافته را در سال 2004 منتشر کرده بود. برنامه پژوهشی برای کشف اين عنصر در موسسه ريکن در سپتامبر سال 2003 آغاز شده بود و گروه در 24 جولای سال بعد موفق شدند عنصر 113 را به روش هدف گرفتن عنصر بيسموت-209 با هسته‌های عنصر روی-70 کشف کنند.

علاوه بر عنصر 113 سه عنصر 115، 117 و 118 نيز بعنوان کشفيات تازه يک گروه مشترک امريکايی- روسی اعلام شده‌اند. عناصر تازه به ترتيب به نام‌های موقت Ununpentium و نام اختصاری Uup برای عنصر 115، Ununseptium و نام اختصاری Uus برای عنصر 117 و بلاخره Ununoctium و نام اختصاری Uuo برای عنصر 118 معرفی شده‌اند.

جدول تناوبی در سال 1869 توسط ديميتری ايوانوويچ مندليف شيميدان و مخترع روس معرفی شد. در جدول تناوبی يا مندليف عناصر شيميايی بر اساس عدد اتمی خود در رديف‌ها و ستون‌های جدول قرار می‌گيرند. عدد اتمی عبارت است از تعداد پورتون‌های موجود در هسته اتم. اولين عنصر جدول تناوبی هيدروژن با عدد اتمی 1 است که در هسته اتم آن يک پروتون وجود دارد. آخرین عنصر جدول تناوبی نيز عنصر تازه کشف شده 118 با نام موقت Ununoctium است که 118 پروتون در هسته آن قرار گرفته است.  

عنصر 115 يا Ununpentium بطور کامل راديواکتيو است و گزارش رسمی کشف آن در سال 2004 منتشر شده بود.  Ununseptium يا عنصر 117 دومين عنصر سنگين رديف هفتم جدول تناوبی‌ست و گزارش کشف آن در سال 2010 منتشر شد. عنصر 118 با نام موقت Ununoctium عضو گروه P در جدول تناوبی‌ست که شامل شش ستون آخر اين جدول می‌شود و کشف آن برای اولين بار در سال 2006 اعلام شد.  

94 عنصر ابتدايی جدول تناوبی پيش از کشف در طبيعت به مقادير بسيار کم در آزمايشگاه‌های شيمی مشاهده شده بودند. اما عناصر 95 تا 118 در اين جدول بطور عمومی هرگز در طبيعت ديده نشده‌اند و وجود آن‌ها منحصر به مشاهدات آزمايشگاهی بوده است، با اينحال بعضی منابع آموزشی گزارش کرده‌اند که عناصر 95 تا 100 زمانی در طبيعت موجود بوده‌اند اما اکنون نمی‌توان اثری از آن‌ها يافت.   

از چهار عنصری که کشف آن‌ها توسط اتحاديه بين‌المللی شيمی محض و کاربردی تايید شده نيمه عمر Uut حدود 20 ثانيه، Uup حدود 220 ميلی ثانيه، Uus حدود 330 روز، و نيمه عمر Uuo حدود 89 صدم ثانيه است.  نيمه عمر يک عنصر عبارت است از مدت زمان مورد نياز برای از بين رفتن نيمی از ايزوتوپ راديواکتيو آن عنصر. بعنوان مثال اگر يک عنصر شامل 3 اتمر راديواکتيو باشد نيمه عمر آن عنصر مدت زمان مورد نياز برای از بين رفتن يک و نيم اتم راديواکتيو آن عنصر است. 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}