گزارش مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌گويد بيش از 180 ميليون نفر در جهان در سال 2013 ماریجوانا مصرف کرده‌اند و تعداد مصرف کنندگان آن نسبت به سال 2009 چيزی نزديک به 4 درصد افزايش داشته است. حالا پژوهشگران سه دانشگاه در بريتانيا با انتشار نتايج مطالعه‌ای مشترک نتيجه گيری کرده‌اند که مصرف ماریجوانا به کاهش هوش مصرف کنندگان منجر نمی‌شود.

برنامه پايش آينده که مصرف مواد مخدر در جهان را زير نظر پژوهشگران دانشگاه ميشيگان رصد می‌کند در سال 2014 اعلام کرد که حدود 17 درصد نوجوانان پانزده و شانزده اروپايی و 34 درصد نوجوانان در همين سنين در امريکا دستکم يکبار ماریجوانا مصرف کرده‌اند بنابراين نياز به انجام تحقيقات تازه و مقررات جديد برای بررسی شرايط جديد اجتماعی و گسترش مصرف ماریجوانا در ميان نوجوانان وجود دارد. اما پژوهشگران بريتانيايی می‌گويند در مقايسه هوش دو هزار دوقلويی که يکی از آن‌ها برای مدت‌های طولانی ماریجوانا مصرف می‌کرده نشان می‌دهد هوش نوجوانانی که درگير استعمال اين ماده بوده‌اند تفاوتی با هوش جفت خود که ماریجوانا مصرف نمی‌کرده ندارد.

ماريجوانا که در ايران به نام گراس يا علف معروف است سرگل‌ها و برگ‌های جوان خشک شده گياه ماده شاهدانه است که در گياهشناسی با نام علمی Cannabis sativa طبقه بندی می‌شود. گل‌های شاهدانه يکبار در سال بر روی گياه ماده ظاهر می‌شوند و به همين دليل شاهدانه را به نام گياه ساليانه می‌شناسند. از صمغ گیاه ماده شاهدانه نيز حشيش توليد می‌کنند. 60 ماده شيميايی با خاصيت تخديری از گياه شاهدانه به دست می‌آيد اما اثر اصلی تخديری اين گياه مربوط به ماده‌ای‌ست به نام تتراهايدروکانابينول که به اختصار به نام THC شناخته می‌شود. اين ماده شيميايی اولين بار در سال 1964 توسط دو شيميدان اسرائيلی در موسسه علمی وايزمن از گياه شاهدانه استخراج شد.

پژوهشگران نيوزيلندی در سال 2012 نتايج مطالعه‌ای را منتشر کردند که نشان می‌داد مصرف کنندگان 18 تا 35 ساله ماريجوانا نسبت به افراد همسن خود که از اين ماده مخدر استفاده نمی‌کردند هوش کمتری دارند. گرچه اين مطالعه از اين جنبه مورد نقد قرار گرفت که نشان نمی‌داد آيا افراد مورد مطالعه بطور کلی پيش از مصرف ماريجوانا نيز کم‌هوش‌تر از افراد همسن خود بوده‌اند يا نه. علاوه بر اين، موضوع پيشزمينه‌های محيطی و خانوادگی آن‌ها نيز مورد بررسی قرار نگرفته بود. بنابراين سنجش هوش چنين افرادی معيارهای يک مطالعه تطبيقی همتراز را در خود نداشت. بنابراين پژوهشگران بريتانيايی برای پاسخ به اين سوال که ماريجوانا و کم‌هوشی چه نسبتی با يکديگر دارند از اطلاعات بهداشتی و خانوادگی دوقلوهای درگير و غير درگير با ماريجوانا استفاده کردند.  

پژوهشگران دانشگاه کالج لندن، دانشگاه کويين و دانشگاه بريستول که اين مطالعه را انجام داده‌اند می‌گويند مقايسه آزمون‌های هوش دوقلوهايی که يکی از آن‌ها هر روز بمدت 6 ماه يا بيشتر ماريجوانا مصرف می‌کرده با آن‌هايی که در مجموع 30 بار ماريجوانا دود کرده‌اند و آن‌هایی که هرگز مصرف نکرده‌اند تفاوت معناداری نشان نمی‌دهد. گرچه نويسندگان گزارش از مشابهت هوشی مصرف کنندگان ماريجوانا با کسانی که درگير اين ماده نبوده‌اند می‌گويند با اينحال سوالی که در اين مطالعه به آن پاسخ داده نشده اين است که آيا هر مقدار مصرف ماريجوانا می‌تواند در نتيجه هوشی آزمايش شوندگان بی اثر باشد يا خير؟  

گزارش مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد می‌گويد بزرگ‌ترين مراکز توليد ماريجوانای جهان در سه کشور مراکش (با 47500 هکتار زير کشت)، مکزيک (با 25430 هکتار زير کشت) و افغانستان (با 12 هزار هکتار زير کشت) قرار دارد. همزمان دولت هلند از امحاء 5435 گلخانه برای پرورش گياه شاهدانه در فضای داخلی خبر داده است.  

اگرچه پژوهش تازه به اثر استعمال ماريجوانا بر هوش تمرکز داشته اما مطالعات بهداشتی نشان می‌دهند مصرف ماريجوانا منجر به افزايش احتمال ابتلا به سرطان ريه می‌شود.  

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}