تابحال به نظر می‌رسيد شرايط جسمانی مادران تنها عامل ايجاد تغيير در سلامتی جنين باشد اما نتايج يک مطالعه جديد در موسسه کارولينسکا در سوئد نشان می‌دهد سلامتی پدران نيز بر رشد و نمو جنين تاثيرگذار است. پژوهشگران سوئدی در گزارش خود که در نشريه بين‌المللی زنان و زايمان منتشر شده است می‌نويسند نه تنها افسردگی مادران بلکه بيش از آن افسردگی پدران منجر به تولد پيش از موعد نوزادان می‌شود و همين امر سلامتی آن‌ها را به خطر می‌اندازد.

مطالعات متعدد نشان داده است افسردگی زنانی که بارداری را تجربه می‌کنند منجر به کاهش وزن نوزاد و زايمان زودرس می‌شود. از جمله عواملی که منجر به بروز افسردگی در زنان باردار می‌شود می‌توان به مرگ عزيزان در دوره بارداری، فقدان حمايت خانوادگی و اجتماعی، نگرانی‌های مالی، و ارتباط ضعيف ميان زنان و همسران‌شان اشاره کرد. اما تاکنون شواهدی مبنی بر تاثير افسردگی پدران بر جنين منتشر نشده بود.

پژوهشگران می‌گويند پدران افسرده از جنبه خلق و خو بشدت حساس و عصبانی مزاج می‌شوند و چنين رفتارهايی می‌تواند تحمل بارداری را برای زنان دشوارتر کند. به همين دليل بدن زنان باردار قادر به تطبيق يافتن با افزايش فشارهای عصبی را پيدا نمی‌کند و در نتيجه جنين را پيش از موعد به دنیا می‌آورد. گزارش جديد نتيجه بررسی سوابق پزشکی پدران بيش از 366 هزار نوزادی بود که در فاصله زمانی 21 ژوئن سال 2007 تا 31 دسامبر سال 2012 در سوئد بدنيا آمده بودند. زمان تولد نوزادان از هفته 22 يعنی 5.5 ماهگی بارداری تا هفته 36 يعنی 9 ماهگی بارداری و سن پدران‌شان کمتر از 45 سال و سن مادران نيز بين 20 تا 35 سال بوده است.

دو نشانه مهم افسردگی در ميان والدين نوزادان نارس این بود که برای پدر و مادر داروهای ضد افسردگی تجويز شده باشد و اين که آيا از 12 ماه پیش از بارداری تا ماه ششم بارداری تحت درمان منجر به بستری شدن در بيمارستان يا در خانه قرار داشته‌اند يا نه. پژوهشگران موسسه کارولينسکا در گزارش خود می‌نويسند وقتی زنان باردار دچار افسردگی هستند در 30 تا 40 درصد موارد نوزادان آن‌ها در هشت يا نزديک به نه ماهگی بارداری به دنیا می‌آيند. ولی وقتی مردان دچار افسردگی هستند در 38 درصد موارد نوزاد در هفته‌های بين 22 و 31 يعنی در فاصله 5.5 تا 7.5 ماهگی بارداری بدنيا می‌آيد. بنابراين نقش پدران در از دست رفتن سلامتی نوزادان بيشتر از مادران است.

گزارش نشان می‌دهد مهمترين اثر افسردگی پدران اين است که فشار طاقت فرسایی به مادران باردار تحميل می‌کند. اما تنها اين نيست، بلکه کيفيت اسپرم مردان افسرده نيز کمتر از کيفيت اسپرم مردان سالم است و در کنار آن، مواد ژنتيکی يا DNA موجود در سلول‌های جنسی مردان افسرده باعث ايجاد تغييرات ژنتيکی در جنين و در نتيجه ناکارآمدی جفت می‌شود. اثر عدم کارآيی جفت در دوران بارداری اين است که قادر نيست تا زمان کامل شدن بارداری جنين را تغذيه کند و نوزاد به ناچار زودتر از موعد متولد می‌شود.

پژوهشگران در گزارش خود خاطرنشان کرده‌اند که عليرغم اين که به دليل حمايت‌های بهداشتی و مالی از والدين در سوئد اين کشور کمترين ميزان تولد نوزادان نارس در جهان را دارد، اما مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد تولد زودرس نوزادان موضوعی‌ست که تحت تاثير مستقيم افسردگی پدران و مادران قرار می‌گيرد. گزارش توصيه می‌کند زنان و بيش از آن‌ها مردان برای پيشگيری از بروز مشکلات سلامتی برای نوزادان قبل از اقدام برای بچه‌دار شدن به سلامت روانی خود و موضوع افسردگی توجه کنند.    

  

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}