در کنار نقش حمايتی فرزندان بزرگ‌تر برای کوچک‌ترها، سال‌هاست موضوع مسئوليت پذيری برادر و خواهر بزرگ‌تر بعنوان الگوی سايرين محل توجه خانواده‌ها و بررسی‌های علمی بوده است. حالا در جريان یکی از تازه‌ترين مطالعات در زمينه بهداشت روانی و سلامت جسمی برادران و خواهران بزرگ‌تر، پژوهشگران دريافته‌اند که اضافه شدن یک عضو جديد به خانواده و تبديل موقعيت يک فرزند به برادر يا خواهر بزرگ‌تر تا قبل از سن 6 سالگی باعث می‌شود فرزندان بزرگ‌تر دچار اضافه وزن نشوند.   

مطالعه تازه که در نشريه طب کودکان منتشر شده نشان می‌دهد تولد يک خواهر يا برادر کوچک‌تر وقتی برادر يا خواهر بزرگ‌تر در سنين 2 تا 4 سالگی‌ست منجر به حفظ تعادل وزنی فرزند بزرگ‌تر در سن شروع دبستان یعنی 6 سالگی می‌شود. گزارش جديد که توسط گروهی از پژوهشگران دانشگاه‌های عربستان سعودی و امريکا انجام شده می‌گوید مقايسه کودکانی که خواهر و برادر کوچک‌تر از خود دارند با آن‌هايی که تا سن شش سالگی خواهر و برادری نداشته‌اند نشان می‌دهد گروه بدون خواهر و برادر در سن دبستان بطور عمومی سه برابر اضافه وزن بيشتری نسبت به گروه اول دارند.

يافته جديد محصول بررسی نشانه‌های بهداشت جسمی 697 دختر و پسر شش ساله در 10 ايالت مختلف امريکاست. يکی از دلايلی که در اين مطالعه به آن اشاره شده اين است که داشتن خواهر يا برادر کوچک‌تر در سنین پيش دبستانی باعث تحرک بيشتر بچه‌های بزرگ‌تر می‌شود و در نتيجه از وقتگذرانی آن‌ها در کارهای کم تحرک جلوگيری می‌کند.

مبنای مقايسه آزمايش شوندگان گروه اول و دوم شاخص توده بدنی يا BMI بود. روش تعيین اين شاخص محاسبه نسبت جرم بدن فرد به کيلوگرم و قد او به سانتيمتر است. بعنوان مثال فردی با وزن 70 کيلوگرم و قد 175 سانتيمتر دارای شاخص توده بدنی 22.9 است.

 

شاخص توده بدنی خود را محاسبه کنید:

 

 

بی تحرکی کودکان و عواقب بهداشتی آن در بزرگسالان موضوع تازه‌ای نيست و راه‌های غلبه بر آن نيز همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. يکی از روش‌های مقابله با اين مشکل بررسی شيوه تعامل افراد خانواده و نسبت آن‌ها با یکديگر است. در يکی از نمونه‌های تاريخی اين بررسی که در گزارش دانشگاه آبردين در بريتانيا منعکس شده گفته می‌شود تقاضای دو سوم مردان جوان بريتانيایی که صد سال پيش بعنوان داوطلب برای جنگيدن در افريقای جنوبی به مراکز نظامی مراجعه کرده بودند بعلت ضعف قوای جسمانی آن‌ها رد شده بود. مسئولان بهداشتی بريتانيا در گزارش خود به دولت گفته بودند که اين جوانان همگی در دوران کودکی دچار اضافه وزن بوده‌اند و اکنون در جوانی قادر به انجام وظايف يک سرباز سالم نخواهند بود.

اکنون پژوهشگرانی که نتایج مطالعه جديد را منتشر کرده‌اند می‌گويند يکی از دلايل فقدان سلامت جسمی افراد در بی تحرکی آن‌هاست و چنين مشکلی از دوران کودکی در آن‌ها ريشه می‌گيرد. از جمله عوامل بی تحرکی در سنين کوچک‌تر از 6 سالگی که به آن اشاره شده اين است که کودکان خواهر یا برادر کوچک‌تر از خود ندارند.

يک دهه پيش پژوهشگران دانشگاه استنفورد نيز در گزارشی که در نشریه طب بالينی کودکان امريکای شمالی منتشر شده بود نوشته بودند که نظرسنجی از والدين در سراسر امريکا نشان داده کودکان 2 تا 7 ساله روزانه 2.5 ساعت تلويزيون تماشا می‌کنند و همين بی تحرکی روزانه باعث افزايش وزن کودکان در امريکا شده است.

پژوهش تازه می‌گوید اگرچه افزايش تعداد فرزندان تابع شرايط مختلف است اما مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد وقتی خواهر و برادر کوچک‌تری در خانه باشد فرزند بزرگ‌تر از سلامتی جسمی بيشتری برخوردار می‌شود.

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}