از آنجا که شهرداری تهران در سطح شهر اقدام به نصب بنرهایی با مضمون " آیا میدانستید که آمریکا فلان و بهمان است..." نموده که شهروندان عزیز با مقایسه وضعیت اسفبار آمریکا با وضعیت گل و بلبل جمهوری اسلامی قدر زندگی و قدر مسئولین مملکتی خودمان را بیشتر بدانند، ما نیز در جهت همفکری و همراهی با این حرکت زیبا و آگاهی بخش که به راستی "جهاد بنری" اسمی زیبنده برای آن است، متن چند بنر دیگر را خدمت دست اندرکاران شهرداری تهران پیشنهاد میدهیم بلکه با نصب آن در اماکن عمومی عده ی بیشتری به حال آمریکا افسوس خورده و قدر جمهوری اسلامی خودمان را بیشتر بدانند: 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}