استان وایر: رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی می گوید: "براساس نتایج یک پژوهش ملی، بیشترین آمار دختران فراری در سالهای گذشته مربوط به دخترانی بود که به خاطر خشونتهای فیزیکی پدر و مادر از خانه فرار می‌کردند اما در حال حاضر اکثریت این قشر به خاطر اینکه در دامن اعتیاد و تعرض جنسی قرار نگیرند از خانه فرار می‌کنند."

به گزارش ایسنای آذربایجان شرقی، مجید ارجمندی طی سخنانی در همایش منطقه ای نقش سلامت روانی- اجتماعی دختران در توسعه اجتماعی گفته است: "دختران کشور ما نمی توانند پله های رشد را همانند پسران طی کنند و یکی از مهم ترین مشکلات موجود در خانواده ها این است که وقتی دختران به سن بلوغ می رسند، با رویکرد سخت گیرانه و محدود گرایانه خانواده ها مواجه می شوند."

به گفته این مقام سازمان بهزیستی "اطلاعات کم خانواده ها در ارتباط با نحوه رفتار با دختران باعث شده که فرزندان دختر خود را بعد از رسیدن به خانواده ها منع کنند و همچنین آنان را قبل از رسیدن به سن 15 سالگی شوهر دهند" و از جمله "در سال های گذشته 360 دختر در سن کمتر از 14 سالگی ازدواج کنند که 10 مورد از آنان کمتر از 10 سال سن داشتند."

مجید ارجمندی همچنین گفته است که "همه دستگاه های مربوطه باید تلاش کنند که آموزش های لازم را به خانواده ها ارائه کنند وگرنه بیش از 50 درصد جمعیت جوان کشور را از دست داده و نمی توانیم آنان را برای آینده تربیت کنیم."

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}