استان وایر: عبدالمجید ارفعی، پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی می گوید: «تاکنون ۵ هزار کتیبه گلی خوانده‌شده و ۱۲ هزار کتیبه گلی دیگر در تخت جمشید خوانده‌نشده است.»

به گزارش مهر، عبدالمجید ارفعی با اشاره به اینکه کتیبه‌های گلی فراوانی در خارج از کشور وجود دارد، گفت: «تاکنون ۵ هزار کتیبه خوانده و ترجمه‌شده اما ۱۲ هزار کتیبه دیگر باقی‌مانده است. که از این میان ۲۱۶۰ کتیبه ترجمه و چاپ‌شده که حدود ۲ هزار کتیبه به انگلیسی و بیش از ۱۰۰ کتیبه دوزبانه است و حدود ۲۵۰۰ کتیبه دیگر خوانده اما چاپ‌نشده است.»

این پژوهشگر و متخصص زبان‌های باستانی در خصوص موضوع کتیبه‌های گلی گفت: «تمامی آن‌ها در خصوص مباحث مالی و حقوقی است که داریوش پرداخت کرده و کاملاً هم مشخص است. حقوق کارمندان، کارگران و همراهان به‌طور عموم در یک سطح است و حقوق مسئولین نیز مانند یکدیگر است.»

عبدالمجید ارفعی در خصوص نوع حقوق پرداختی داریوش نیز گفت: «ماهیانه ۳ پیمانه گندم معادل ۹ لیتر و ۲۵۰ سی‌سی و یا به‌عبارتی‌دیگر ۲۸ کیلو گندم پرداخت‌شده که این گندم را می‌توانستند با چیزهای دیگر معامله کنند. پرداخت حقوق مسئولین در برخی از مواقع تا ۶ پیمانه نیز گندم دریافت می‌کردند حتی مسئولین زن نیز چنین پرداختی داشتند و حقوق مردم عادی مردها ۳ پیمانه وزنان دو پیمانه دریافت می‌کردند.»

او این نکته اشاره کرد که «در انتظار آرای دادگاه هستیم که این کتیبه‌ها از توقیف خارج شود. زیرا تعداد زیادی کتیبه گلی در خارج از کشور وجود دارد تا این کتیبه‌ها به داخل کشور وارد شوند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}