استان وایر- بانوی نوع دوست «علی آباد» کتول بساط اجرای موسیقی مقامی «دیار کتول» را در پلی کلینیک تخصصی «قائم» این شهرستان برای ایجاد نشاط در بیماران دیالیزی و تالاسمی فراهم کرد.

به گزارش آوای ترکمن، وی درباره انگیزه اش از انجام این کار به زرین نامه گفته است: «روزی برای عیادت بیماران دیالیزی آمده بودم و فهمیدم این عزیزان باید تا پایان عمر خود سه روز در هفته زیر دستگاه دیالیز قرار بگیرند که آن ساعات از سخت ترین ساعات زندگی، هم برای خودشان و هم خانواده هایشان است.

این شهروند علی آبادی با بیان این که تا به حال کم تر به برنامه های شادی آفرین برای افراد دیالیزی و تلاسمی توجه شده است، افزود: «بعد از آن بازدید، تصمیم گرفتم برنامه ای برای بیماران در بیمارستان اجرا کنم تا هم لحظاتی خوش برایشان فراهم کنم و هم بدانند تنها نیستند. بعد از هماهنگی با بیمارستان برای اجرای برنامه، با گروه موسیقی "نجوای کتولی" قضیه را در میان گذاشتم که با استقبال آن ها مواجه شد و به طور رایگان به این جا آمده و به اجرای موسیقی مقامی کتول پرداختند.»

این سفیر شادی با اشاره به این که حدود 73 بیمار دیالیزی و 50 بیمار تالاسمی در علی آباد کتول زندگی می کنند، گفت: «ما از بیماران دیالیزی و تالاسمی به همراه خانواده هایشان دعوت کردیم تا در این مراسم حضور یابند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}