استان وایر: جهانگیر کریمی، معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان از تشدید فعالیت پلیس امنیت اخلاقی در اصفهان خبر داد و گفت: با اجرای طرح‌ تازه نیروی انتظامی استان اصفهان «تقریباً بحث دور دور در این کلان‌شهر مهار شده و دیگر به آن شکلی که قبلاً در سطح شهر تظاهر می‌شد، وجود ندارد.»

به گزارش اصفهان امروز، جهانگیر کریمی با تاکید بر این موضوع گفت:« پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی مختص یک فصل خاص نیست و همواره با مظاهر علنی بدپوششی و بی‌پوششی برخورد می‌کند و در استان اصفهان بد پوششی و بی‌حجابی کم‌تر از برخی استان‌هاست و پلیس امنیت اخلاقی حتی در صورت مشاهده پوشش بد افراد در خودروها، با چنین افرادی برخورد قانونی می‌کند.»

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان همچنین افزود: «گشت‌های امنیت اخلاقی هم در تفرجگاه‌ها و هم در ایستگاه‌های پلیس در مناطق مختلف شهر فعال هستند و علاوه بر تذکر و مشاوره به افراد دارای پوشش بد؛ تکرارکنندگان این رفتار را به مراجع قضایی معرفی می‌کنند. اولویت برخورد پلیس امنیت اخلاقی با مظاهر بداخلاقی با کسانی است که برای نوامیس مردم مزاحمت ایجاد می‌کنند.»

جهانگیر کریمی همچنین از برخورد در سطح شهر خبر داد و گفت: « کسانی که آلودگی صوتی ایجاد می‌کنند و یا برای دور دور در سطح شهر می‌آیند با برخورد پلیس به ویژه پلیس امنیت اخلاقی مواجه می‌شوند. که با اجرای این  نیروی انتظامی استان اصفهان، تقریباً بحث دور دور در این کلان‌شهر مهار شده و دیگر به آن شکلی که قبلاً در سطح شهر دیده می‌شد این مورد وجود ندارد.»

 معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت که «اولویت فعالیت حوزه امنیت اخلاقی نیروی انتظامی استان اصفهان، حفظ آرامش جامعه، بانوان، خانواده‌ها و جلوگیری از تعرض به ناموس مردم است.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}