استان وایر- به تازگی تصاویری از چهره دانش‌آموز جیرفتی که از سوی مدیر مدرسه‌اش مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در فضای مجازی منتشر شده که بازتاب‌های فراوانی به همراه داشته است.

برادر «دانیال رفیعی»، دانش آموز آزاردیده در مورد ماجرای ضرب و شتم دانیال گفته است: «اوایل دی ماه برادرم به همراه دو تن دیگر از هم مدرسه‌ای‌هایش در حیاط مدرسه درگیری لفظی پیدا می‌کنند. مدیر مدرسه متوجه می‌شود و ابتدا آن دو دانش آموز دیگر را که گویا از اقوامش بوده‌اند، به داخل دفتر مدرسه می برد و با آن ها صحبت می کند. سپس آن دو نفر را به خانه می‌فرستد و در حالی که همه دانش آموزان رفته بودند و ۱۰ دقیقه از زنگ آخر مدرسه گذشته بود، برادرم را کتک می زند و مشتی به بینی و دهانش می‌کوبد. برادرم بی هوش بیرون مدرسه رها شده بود که مردم او را به بیمارستان ‌رساندند.»

او افزوده است: «از پزشکی قانونی سه ماه طول دوره درمان گرفتیم و از مدیر مدرسه شکایت کردیم. البته شنیده‌ایم خودش استعفا داده و آموزش و پرورش با او برخوردی نکرده است.»

به گفته برادر دانیال، اکنون وضعیت جسمانی‌ برادرش برای حضور در مدرسه مساعد است و با وجود آن که زخم لبش خوب نشده اما به مدرسه رفته است.

«سلاجقه»، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش کرمان در این باره گفته است: «در پی تنبیه بدنی دانش آموز مدرسه "شهید فاریابی" شهرستان جیرفت توسط مدیر مدرسه در تاریخ پنجم دی ماه جاری، این مدیر متخلف هفتم دی ماه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان اداره کل آمورزش و پرورش استان کرمان معرفی شده و از سمت مدیری مدرسه نیز برکنار شده است. دانش آموز هم در همان مدرسه در حال تحصیل است.»

سلاجقه در عین حال گفت تهدید ولی دانش آموز توسط رییس حراست اداره کل آموزش و پرورش استان مبنی بر این که اگر رضایت ندهید، از ادامه تحصیل فرزندتان در مدرسه جلوگیری می شود، صحت ندارد.

«مجید امیرتیموری»، رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت نیز گفته است یک روز بعد از این اتفاق، ضمن برکناری مدیر مدرسه از سمتش، مدیر جایگزین معرفی شده است: «روز هفتم دی ماه، یعنی دو روز بعد از این اتفاق، مدیر متخلف به هیات تخلفات کارکنان اداری معرفی شده است. وضعیت دانش‌آموز را هم پی گیری کرده‌ایم و در حال حاضر در همان مدرسه مشغول به تحصیل است.»

رییس اداره آموزش و پرورش شهرستان جیرفت با تکذیب ادعایی مبنی بر تهدید خانواده دانش آموز مورد ضرب و شتم قرار گرفته از سوی حراست این اداره برای اعلام رضایت گفت:‌ «خانواده دانش‌آموز هیچ گونه ملاقاتی با حراست نداشته‌اند لذا این ادعا از اساس کذب بوده و آن را تکذیب می‌کنم.»

امیرتیموری گفته است: «آن چه در حیطه وظایف اداره شهرستان بوده، انجام شده و پرونده مدیر متخلف توسط هیات تخلفات کارکنان در دست پی گیری و رسیدگی است.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}