استان وایر- مدیر ستاد مقابله با گرد و غبار گفت: " استان خوزستان سال گذشته به لحاظ میزان بارش باران در ربته آخر استان های کشور و در بحث خشکسالی در جایگاه نخست قرار داشته است."

او ادامه داد: " در برخی نقاط این استان از از ادیبهشت سال گذشته تا کنون، تنها 5 میلی متر بارندگی گزارش شده است."

طهماسبی یادآور شد: "نباید فراموش کرد که یکی از علل ایجاد کانون های گرد و غبار خوزستان شرایط اقلیمی این منطقه است. میزان بارش باران خوزستان در سال گذشته 60 درصد کمتر از میانگین بوده است."

او در بخشی دیگر به دستکاری های انسانی در طبیعت خوزستان اشاره و خاطر نشان کرد: "در سال های گذشته اراضی جنوب شرق اهواز تحت تاثیر سیلاب های فصلی مرطوب سازی می شدند و پوشش گیاهی در آنها شکل می گرفت اما امروزه به دلیل جاری نشدن آب به کانون های فوق بحرانی ریزگرد تبدیل شده اند."

طهماسبی در پاسخ به این پرسش که چرا بخشی از نهال های کاشته شده در منطقه جنوب شرق اهواز خشک شده اند یادآور شد: "در اقدامات بیولوژیک همواره مقداری تلفات به دلیل مسائل میکرواقلیمی وجود دارد. با فعال شدن کانون گرد و خاک، مقداری خاک و نمک بر روی نسوج گیاه می نشیند که همین امر سبب آسیب جزئی به آن می شود."

وی با اشاره به اینکه این آسیب موقتی است گفت: "با آبیاری این نهال ها مجددا شاداب می شوند از همین رو نگرانی درخصوص خشک شدن نهال ها در این منطقه وجود ندارد. البته باید به این نکته توجه کرد که به طور کلی گیاهان بیابانی به سرسبزی گیاهان پرورش یافته در شرایط آب و هوایی مناسب نیستند."

مدیر ملی ستاد مقابله با گرد و غبار یادآور شد: "مساله ای که باید بدان توجه داشت اینست که اقدامات بیولوژیک در بازه زمانی چند ساله اثرات خود را نشان می دهند، طبق مطالعاتی که در سال 1379 صورت گرفت مناطق تحت تاثیر فرسایش بادی در خوزستان حدود 750هزار هکتار بود اما درحال حاضر حجم این اراضی به حدود یک میلیون و 600هزار هکتار رسیده است."

 

 


 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}