استان وایر- ساعاتی پیش جسد بی جان  یکی از کارگران  شرکت نیشکر هفت تپه در  کانال آبیاری حوالی این شرکت به صورت شناور پیدا شد.

این کارگر 45 ساله که در بخش نی بُری شرکت نیشکر هفت تپه کار می کرد، علی نقدی نام داشت. به گفته فعالان کارگری، آقای نقدی به دلیل بدهی های زیاد و عمل نکردن مدیران این شرکت در پراخت حقوق کارگران، دست به خودکشی زده است.

کارگران شرکت نیشکر هفت تپه ماه هاست حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند. اعتصاب کارگران این شرکت برای دستیابی به حقوق خود در طول ماه های اخیر، تداوم داشت و در برخی مواقع، با ضرب و شتم و بازداشت آنها همراه شده است.

برخی کاربران در شبکه های اجتماعی نوشته اند آقای نقدی پیش از خودکشی به آنها گفته " از این وضعیت خسته شدم و می خواهم خودکشی کنم تا شاید مسئولان شرکت به فکر مطالبات چندین ساله همکاران بیفتند."

سه روز پیش گزارش شد که مأموران اداره اطلاعات، برای پایان دادن به اعتصاب کارکنان شرکت نیشکر هفت تپه به میان آنها آمده و به اعمال تهدید و زور پرداخته اند.

مصطفی نظری دادستان شوش در مورد خودکشی آقای نقدی گفت، جسد او برای بررسی علت مرگ به سردخانه منتقل شده است.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این رویداد، «پاسگاه هفت تپه اقدام به ایجاد ایست بازرسی و کنترل مدارک ماشین های عبوری کرده است.»

همچنین به گزارش همین سندیکای کارگری، اعتراضات کارگران این شرکت پس از خودکشی آقای نقدی به شدت افزایش یافته است.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}