استان وایر- کارگران شهرداری بروجرد به دلیل این که شش ماه حقوقی دریافت نکرده اند، سه روز است دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری تجمع کرده اند. هیمن امر سبب شده تا زباله ها جمع آوری نشوند و در سطح شهر و معابر رها شوند.

بازتاب بروجرد گزارش داده است در طول سال چندین بار کارگران شهرداری نسبت به حقوق های معوقه خود تجمع و راهپیمایی کرده اند اما این مشکل هنوز حل نشده است. به همین دلیل هم با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی سال، تصمیم گرفته اند تجمع های پی در پی برگزار کنند تا شاید حقوق شان پرداخت شود.

امروز سومین روزی است که کارگران شهرداری بروجرد در مقابل شهرداری تجمع می کنند و تاکنون به نتیجه ای نرسیده اند. این در حالی است که دو شب است زباله های معابر شهری در بروجرد جمع نشده اند. کارگران از روز اول تجمع هشدار داده اند که تا حقوق معوقه و عیدی آن ها پرداخت نشود، کار نمی کنند.

انباشت زباله ها در کوچه ها و خیابان ها و هم چنین جوی های آب این روزها به اوج خود رسیده و بوی تعفن موجب نارضایتی شهروندان شده است به طوری که با تردد از هر کوچه و خیابان، حجم وسیعی از زباله ها دیده می شود و حیوانات موذی که در کوچه ها و خیابان ها مشغول پاره کردن کیسه های زباله ها و پخش کردن آن ها هستند، بر مشکلات افزوده اند.

با توجه به این که از چند روز دیگر سفر مسافران نوروزی آغاز می شود و مسافران و گردش گران زیادی به بروجرد سفر می کنند، شهرداری این شهر با چالش جدی روبه رو است. این در حالی است که در بسیاری از شهرها در تلاش هستند تا با زیبا کردن شهر و نظافت آن، به استقبال نوروز و مسافران بروند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}