استان وایر- نیروی انتظامی و اداره کل اماکن عمومی شهرستان خرم آباد 30 هزار سی دی را روز چهارشنبه در محل بازیافت زباله های شهرداری این شهر نابود کردند.

 به گزارش خلیج فارس، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد به ایرنا گفته است این تعداد لوح فشرده که از دو سال  پیش جمع آوری شده اند، «غیرقانونی» و «غیراخلاقی» بوده اند.

«اعظم روانشاد» گفته است:«جمع آوری این محصولات هدف نهایی ما نیست بلکه نهادینه کردن فرهنگ استفاده از محصولاتی است که با خرید آن ها، به ایجاد اشتغال پایدار کمک می شود زیرا همین موضوع می تواند خسارات جبران ناپذیری را به صنعت سینمای کشور وارد کند..»

او تاکید کرده است: «ستاد صیانت و حمایت از آثار فرهنگی با همکاری اداره ارشاد شهرستان خرم آباد با افرادی که فعالیت های غیر مجاز دارند، برخورد می کند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}