از اینستاگرام، مهدی رجبیان: این استودیو با تمام وسایل از سال ١٣٩٢ درست پس از بازداشت ما همچنان پلمب و توسط مقامات تعطیل شده است. بر این مکان به غیر از دغدغه موسیقی و سینما هیچ چیز حاکم نبود. اجاره این مکان همچنان از جیب بنده ماهانه پرداخت می شود و این یکی از گرفتاری های این روزهاست.

*مهدی رجبیان آهنگساز و نوازنده‌ در مهر ماه سال 1392 به همراه برادرش حسین رجبیان و یوسف عمادی در استودیو و دفتر کارشان بازداشت شدند و پس از تحمل دو ماه انفرادی در بند دو الف سپاه پاسداران با وثیقه دویست میلیون تومانی آزاد شدند. راه اندازی وب سایت "برگ موزیک" به نظر بازداشت کنندگان این هنرمندان ناشر مسیقی زیرزمینی تلقی می شد و به همین دلیل آنها به «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات» متهم شدند. شعبه 28 دادگاه انقلاب مهدی رجبیان را به شش سال حبس و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جریمه محکوم کرد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سال زندان تعزیری و سه سال زندان تعلیقی تبدیل شد.

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}