استان وایر: اداره کل محیط زیست مازندران اعلام کرد دو جوان که در حین آتش زدن درخت از خودشان عکس گرفته بودند، شناسایی و دستگیر شدند.

 به گزارش وارش نیوز، این دو جوان که در حین آتش زدن درخت از خودشان عکس گرفته و در شبکه های اجتماعی منتشر کرده بودند. انتشار این عکس بازتاب های گسترده ای در میان شبکه های اجتماعی داشت و حامیان محیط زیست را به انتقاد از رفتار برخی شهروندان با طبیعت واداشت.

اکنون اداره کل محیط زیست مازندران اعلام کرده است که در پی شناسایی و دستگیری این دو جوان، جریمه سنگینی برای آنها نظر گرفته شده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}