استان‌وایر- دادستان کل کشور از قصد قوه قضائیه برای اعطای کارت «ضابط خاص» به نیرو‌های بسیج خبر داد.

محمد‌جعفر منتظری روز پنجشنبه (۱۰ اسفند) در مازندران گفت که «در آینده‌ای نزدیک برای بسیجیان کارت ضابطین صادر خواهیم کرد.»

آقای منتظری افزود که «کارت ضابطیت پلیس اعطا شده و اکنون نیز مشغول صدور کارت ضابطین خاص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستیم.»

وی اضافه کرده که « ضابطین باید تحت ریاست دادستان و در هر جایی که دادستان امری را به آن‌ها ارجاع داد٬ تحت نظارت دادستان باشند.»

صدور کارت «ضابط خاص» برای نیرو‌های بسیج به منزله اضافه شدن رسمی این نیرو به عنوان یکی دیگر از بازو‌های سرکوب قوه قضائیه ارزیابی می‌شود.

نیرو‌های بسیج پیش در برخی از ماموریت‌ها به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می‌کردند و به نظر می‌رسد با این اقدام٬ دامنه اختیارات این نیرو‌ها در برخورد‌ها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کند.

اسفند ماه سال گذشته نیز عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران  با انتقاد از برخی «ضابطان» به دلیل در «بوق و کرنا» کردن اقدامات خود٬ خواستار نظارت بر عملکرد آنها شده بود.

دولت‌آبادی گفته بود «اینکه ضابطان برخی اقدام‌های خود را در بوق و کرنا کند و اقدامات قاضی را تحت‌الشعاع قرار دهد؛ مخل روند تحقیقات دادسرا است.»

ضابطان دادگستری را می‌توان بازوی اجرایی دادسرا و دادگاه در انجام وظایف‌شان معرفی کرد.

به فرماندهان٬ افسران و درجه داران نیروی انتظامی «ضابط عام» گفته می‌شود و «ضابطان خاص» هم شامل مقام‌ها و مامورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده٬ عمل می‌کنند.

از ماموران وزارت اطلاعات، ماموران نیروی سازمان بسیج و سازمان اطلاعات سپاه و همچنین سایر نیروهای مسلح هم به عنوان «ضابطان خاص» نام برده می‌شود.

ضابط عام صلاحیت مداخله در تمام جرایم را دارد٬ حتی آن‌هایی که در صلاحیت ضابطان خاص است٬ اما ضابط خاص فقط در امور محدودی که گفته شد صلاحیت مداخله دارد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}