استان وایر: پس از برگزاری چند تجمع خانواده های مهاجران و پناهجویان افغان در اعتراض به افزايش شهريه های دانش اموزان در تهران و مشهد، شماری از این خانواده مقابل اداره آموزش و پرورش منطقه یک قم تجمع کردند.

تجمع خانواده های مهاجران افغان در قم روز چهارشنبه سوم دی ماه مقابل اداره آموزش و پرورش ناحيه يك قم برگزار شد و در آن شماری از خانواده های مهاجر اغان با تاکید بر اینکه "توانايي پرداخت شهريه كودكانشان را ندارند"، خواهان لغو ابلاغیه افزایش سه برابری شهریه دانش آموزان مهاجر شدند.

اين تجمع مسالمت آميز که در شبكه هاي اجتماعي برنامه ریزی شده بود از ساعت ده صبح آغاز و تا ساعت دوازده به طول انجاميد و طی آن شماری از خانواده های مهاجران افغان ساکن قم به جلوگيري مدارس از حضور دانش آموزان‌شان در كلاس هاي درس اعتراض کردند.

کمپین های فعال در خصوص حقوق مهاجران افغان ضمن انتشار خبر این تجمع گزارش داده اند که در جریان تجمع خانواده های مهاجر در مقابل آموزش و پرورش منطقه یک قم "تعداد ده تن از مردان حاضر در تجمع از ميان جمعيت بيرون كشيده شده و در اتاقي در اداره آموزش و پرورش محبوس شدند كه سرانجام با اعتراض شديد بانوان مهاجر آزاد شدند."

حضور و فعاليت زنان مهاجر در اين تجمع مسالمت آميز نیز چون دو تجمع تهران و مشهد چشمگير بود و نماينده اداره كل آموزش و پرورش استان قم با حضور در جمع معترضان از رايزني با  با وزارتخانه آموزش و پرورش به منظور اخذ اجازه برای حداكثر مساعدت با مهاجران سخن گفت.

نماینده آموزش و پرورش قم درعین حال گفت که "هيچ دانش آموز مهاجري بخاطر شهريه تاكنون از كلاس هاي درس محروم نشده است"، اما این اظهاراتش با مخالفت خانواده های مهاجران موجه شد که بر موارد متعدد جلوگیری از ورود فرزندان‌شان به مدارس اشاره می کردند.

مهاجران ساکن قم در پايان این تجمع اعلام كردند در صورت عدم رسيدگي به تقاضايشان تجمع مسالمت آميز  اما گسترده تري مقابل اداره كل آموزش و پرورش استان قم برگزار مي كنند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}