استان وایر- پلیس مشهد بیش از 80 نفر از افرادی را که شب چهارشنبه سوری با اتهام «اخلال در نظم عمومی» دستگیر کرده بود، به محل برد تا آن جا را جاو و پتک سازی کنند.

به گزارش ایرنا، این افراد به منظور آگاهی از میزان خساراتی که به سطح شهر و اموال عمومی و خصوصی وارد کرده اند، عصر چهارشنبه از این مناطق بازدید و به پاک سازی محل پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}