استان وایر: اکبر کمالی زندانی ۳۰ ساله متهم به سرقت ۹ بهمن ماه پس از برگشت از مرخصی به قرنطینه زندان سراوان منتقل شده و در قرنطینه با مشکل ناراحتی قلبی مواجه شده اما به علت بی توجهی به بیماری او در نهایت فوت شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ،  بعد از فوت زندانی بیمار در زندان سراوان زندانیان تهدید شدند تا گزارش فوت به بیرون از زندان درز نکند. آقای جهان تیغ، مسئول حفاظت زندان سراوان بعد از فوت اکبر کمالی زندانیان را تهدید کرد که در صورت درز گزارش فوت این زندانی، برخورد شدید و اشد مجازات برای آنان در نظر می گیرد.

یک منبع آگاه در این زمینه گفته است : «این زندانی با التماس و داد و فریاد از مسئولین زندان طلب کمک و استمداد کرده بود. اما مسئولین به وی اجازه انتقال به بیمارستان نداده و به دستور «جهانتیغ» فقط چند قرص به او داده اند و با حادتر شدن وضعیت وی پس از چند ساعت در مسیر بیمارستان جان داده است.»

به گفته این منبع «بهداری زندان سراوان هیچ امکاناتی ندارد تنها یک پزشک ماهیانه یک یا دو بار برای معاینه زندانیان بیمار می آید. مسئولین علت مرگ “اکبر کمالی” را استفاده از مواد مخدر اعلام کرده اند و تهدید کرده اند که گزارشش نباید درز کند.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}