استان وایر- رییس شورای بخش ایرندگان شهرستان خاش گفت دختر 19 ساله خاشی بر اثر نیش زنبورهای سیاه و نبود امکانات پزشکی جان خود را از دست داد.

به گزارش ایرنا، «محسن دادکانی» توضیح داد: «اطرافیان این دختر گفته اند که زنبورهای سیاه به دختر حمله کردند و چندین زنبور وی را نیش زدند.»

وی گفت: «طولانی بودن فاصله میان این بخش با مرکز شهرستان خاش و نبود امکانات، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، مردم این بخش را با مشکلات زیادی رو به رو کرده است.»

دادکانی بر ضرورت استقرار ایستگاه آتش نشانی، ایجاد اورژانس و تامین خودرو و امکانات و تجهیزات درمانی برای مقابله با حوادث ناگوار تهدید کننده سلامت مردم منطقه تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، خاش در 185 کیلومتری جنوب زاهدان، مرکز سیستان و بلوچستان واقع شده است.
در فصل خرماپزان و به اصطلاح «هامین» (فصل برداشت محصول خرما)، زنبورهای مهاجم در بالای نخل ها و محل های نگه داری خرما در نقاط مختلف ایرندگان افزایش می یابد.

«آرزو ایرندگانی»، از ساکنان منطقه ایرندگان خاش گفته است: «مردم بخش محروم ایرندگان خاش سال ها است که با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی رو به رو هستند.»

وی افزود فوت این دختر جوان ایرندگانی بر اثر نیش زنبور ناشی از کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی بود و ساکنان این بخش 15 هزار نفری از نبود و یا کمبود شدید امکانات پزشکی و درمانی رنج می برند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}