استان وایر: نامه ای در اختیار ایران وایر قرار گرفته که نشان می دهد اصولگرایان در شب قبل و روز رای گیری هفتم اسفند ماه با انتقال تعدادی از ساکنان قم و روستاهای اطراف برای رای دادن به لیستی با عنوان «لیست ضد انگلیسی» به تهران و ری، تلاش سازماندهی شده ای برای اثر گذاری بر انتخابات خبرگان تهران انجام داده اند، هرچند این اقدامات در نهایت به شکست ختم شده است.

اکنون با اعلام نتایج انتخابات که حاکی از حذف محمد یزدی و محمدتقی مصباح یزدی با سلبی شهروندان تهرانی است اصولگرایان با شکست سنگینی را در انتخابات خبرگان و نیز مجلس در تهران مواجه شده اند اما نامه هدایت الله جمالی پور فرماندار ری به استاندار تهران نشان می دهد که اصولگرایان طی روزهای ششم و هفتم اسفند ماه با ترس از شکست به اقدامات سازماندهی شده و از جمله انتقال رای دهندگان از قم به تهران اقدام کرده اند، هر چند این اقدامات با مشارکت گسترده شهروندان تهرانی در انتخابات با شکست مواجه شده است.

این نامه توسط یک منبع موثق در اختیار ایران وایر قرار گرفته است و نویسنده آن هدایت الله جمالی پور معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری است. فرماندار ری در نامه خود خطاب به استاندار تهران پرده از انتقال اتوبوسی شماری از رای دهندگان از قم به شهرستان های تهران برداشته و اعلام کرده است: از شب قبل از انتخابات «گزارش هایی مبنی بر ورود اتوبوس های سازماندهی شده از قم و برخی شهرهای دیگر به تهران و شهر ری دریافت شد و پس از دریافت این خبر اینجانب در ساعت 22:30 در محل عوارضی اتوبان تهران-قم مستقر و از نردیک به بررسی اوضاع پرداختم. به نظر اینجانب حجم اتوبوس های وارده به تهران و شهر ری کمی غیر متعارف بود.»

فرماندار ویژه ری در ادامه گزارش خود به استاندار تهران نوشته است: «در نخستین ساعات اخذ رای گزارش هایی از ورود اتوبوس های حامل افراد غیرمحلی به شعبه های اخذ رای شهر حسن آباد دریافت شد.پس از دریافت این گزارش سریعا به بخشدار محترم فشافویه دستور بررسی و جلوگیری از ورود این افراد به شعب اخذ رای صادر شد.بخشدار محترم نیز ضمن تائید خبر مذکور اقدام به مستندسازی این حرکت نمود. در بررسی های اولیه مشخص شد اکثر این افراد از شهر قم و فقط با هدف رای دادن به لیست خبرگان رهبری به تهران آمده اندو لیست همراه شان لیستی با عنوان "ضد انگلیسی" است.»

رئیس هیات اجرای انتخابات ری در ادامه همچنین ازاعزام سازماندهی شده ساکنان برخی از روستاهای قم به شهر ری با اتوبوس برای اثرگذاری بر نتیجه انتخابات نیز خبر داده و خطاب به استاندار تهران نوشته است: «همزمان با این خبر، گزارشی از اطراف حرم حضرت امام و حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی با همین عنوان دریافت شد بلافاصله تیم بازرسی برای بررسی موضوع اعزام، در بازرسی های صورت گرفته مشخص شد که تعدادی از مردم در قالب هیات های مذهبی، روحانیون حوزه های لنجان و شیخان از شهر قم برای دادن رای به شهر ری گسیل شده اند. اکثر این افراد فقط به لیست خبرگان رهبری با عنوان لیست ضد انگلیسی رای می دهند و از دادن رای به کاندیداهای مجلس شورای اسلامی خودداری می می نمایند.»

هدایت الله جمالی پور در پایان گزارش خود به استاندار تهران اعلام کرده است: «در مجموع باید به عرض برسانم رای سازماندهی شده در شهرستان رای تاکنون به نظر نمی رسد به حدی باشد که بتواند تاثیری در نتیجه انتخابات تهران بگذارد اما همین سازماندهی افراد و هدایت آنها جهت رای دادن در تهران و شهر ری انهم به لیستی با عنوان "ضد انگلیسی" جای تامل و بررسی دارد و به نوعی شائبه برانگیز است. لذا ضرورت داردبرای جلوگیری از تخلفات آتی، این موضوع باید سریعا مورد بررسی قرار گیرد.»

فرماندار ویژه ری در نامه خود به استاندار عنوان کرده است که «تصاویر و فیلم خودروها و افراد سازماندهی شده» که در «شعب اخذ رای شهرستان ری» ثبت شده را به عنوان اسناد این اقدامات ارسال کرده است.
...
پیشتر:
منتجب نیا خبر داد؛جلسات محرمانه اصولگرایان برای آوردن یک میلیون نفر به تهران
...
تصویرنامه فرماندر ویژه ری به استاندار تهران:

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}