تعدادی از هنرمندان و سینماگران با انتشار نامه‌ای از پرویز تناولی، مجسمه ساز ایرانی که به «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» متهم شده است، حمایت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، یک هفته پس از ضبط پاسپورت پرویز تناولی در فرودگاه، این هنرمند در دادسرای «فرهنگ و رسانه» حاضر و به اتهاماتش در خصوص «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» پاسخ داد. تناولی درباره حضورش در دادسرای فرهنگ و رسانه به ایلنا گفته: «صبح دیروز به دادگاه مراجعه کردم. مطلع شدم که شاکی این پرونده، نیروی انتظامی و ناجا است و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی اتهاماتی بود که به من وارد شده است. این اتهامات را براساس مجموعه کارهایی که تاکنون انجام داده‌ام؛ به من وارد دانسته‌اند. به گفته آن‌ها؛ مجسمه‌هایی که ساخته‌ام مصداق تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب است.» در همین زمینه تعدادی از هنرمندان و سینماگران با انتشار نامه‌ای از این مجسمه ساز حمایت کرده‌اند.

متن این نامه به این شرح است:

 «بیش از یک هفته است که پرویز تناولی، هنرمند پرآوازه ایرانی ممنوع الخروج شده. دلیل این ممنوع الخروجی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی «عنوان شده. تناولی که برای شرکت در مراسم بزرگداشت خود در موزه بریتانیا رهسپار لندن بود، ساعت دو بامداد شنبه ۱۲ تیر، در فرودگاه متوجه ممنوع الخروجی خود شد و از شرکت در مراسم بزرگداشت و رونمایی کتابش در موزه بریتانیا جا ماند. در دادسرای فرهنگ و رسانه مجسمه‌هایش مصداق» تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب «معرفی شده‌اند! آیا این برخورد، درشان هنرمندی است که به یمن آثار و نوشتار او همواره نامی نیک از ایران در جهان برده شده؟! پیشگام مکتب «سقاخانه» که همواره در پاسداشت و تکریم فرهنگ و هنر ایرانی کوشیده باید با چنین برخوردی مورد تفقد قرار گیرد؟ ما امضاکنندگان این نامه، خواستار رسیدگی فوری مسوولان محترم قضایی به وضعیت این هنرمند هستیم. پسندیده است که حرمت استادی ایشان و سابقه نیم قرن فعالیت فکری، فرهنگی و آموزشیشان پاس داشته شود.»

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}