استان وایر- رضا گلپور، نویسنده کتاب «شنود اشباح» و وبسایت عماریون بازداشت و به بند ۲-الف اطلاعات سپاه، مستقر در زندان اوین، منتقل شد. این نویسنده با اتهاماتی نظیر «جاسوسی برای کشورهای بیگانه،  ترور شخصیت‌های نظام و سهم‌خواهی در برابر انتشار اخبار کذب» روبروست.

به گزارش زیتون کتاب «شنود اشباح» در هنگام انتشار با واکنش های شدیدی روبرو شد. به نظر می رسد مطالبی که در این کتاب منتشر شده و برخی مقالات نوشته شده درباره افرادی همچون شهرزاد میرقلی خان و سردار عسگری به بازداشت این نویسنده مرتبط باشد.

گلپور در کتاب «شنود اشباح» مصاحبه‌هایی اختصاصی با علی فلاحیان، وزیر اسبق اطلاعات داشت و پیش از انتشار کتاب نیز بازداشت شده بود اما پس از چندماه آزاد و پس از تبرئه از اتهامات امنیتی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به جزای نقدی محکوم شد

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}