استان وایر- ملیحه حسینی همسر احسان مازندرانی با انتشار تصویر آزادی احسان مازندرانی در صفحه شخصی اینستاگرامش خبر از بازداشت مجدد این روزنامه نگار داد.

ملیحه حسینی نوشته است: «ظهر امروز ماموران سازمان اطلاعات سپاه با یورش به منزل ما و استفاده از شوكر و ضرب و شتم احسان مازندراني را بازداشت كردند.بازداشت احسان مازندراني در حالي است كه وي در تاريخ ٢٣/بهمن/٩٥بعد از پايان محكوميت از زندان اوين آزاد شد كه اسناد آن موجود است.احسان مازندراني در حالي كمتر از يك ماه از آزاديش مي گذرد كه فتاخي رئيس اجراي احكام دادسراي فرهنگ و رسانه طي نامه اي به طائب اعلام كرده كه نامبرده از زندان فرار و در مخفيگاه مخفي شده  است.»

به نوشته همسر این روزنامه نگار، احسان مازندراني در اعتراض به رويه خودسرانه ،غيرقانوني و خارج از عرف اعتصاب غذاي خشك خود را از ساعت ٤:٢٠ روز ٢٢اسفند ماه ٩٥آغاز كرده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}