استان وایر- دبیر کل «جامعه فاطمیون» گفته است رقابت زنان با مردان در انتخابات شوراهای شهر و روستا، به ویژه در شهرستان‌ها عادلانه نیست.

«طاهره رحیمی» شیوه‌های تبلیغاتی و زد و بندهای پشت صحنه انتخابات را در شأن زنان ندانسته و به ایسنا گفته است:«در این شرایط، در انتخابات مجلس و شوراها نیازمند سهمیه‌بندی جنسیتی هستیم.»

وی با تاکید بر ضرورت افزایش حضور زنان در شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید کرده است: «زنان مشکلات خاص خود را دارند. مردان از این مسایل اطلاعی ندارند و از آنان توقع نمی‌رود که مطالبات زنان را پی گیری کنند. در واقع، حضور زنان در همه عرصه‌ها لازم است تا مشکلات را از نگاه زنانه بررسی کنند. زنان با نگاه ریزبین، دقیق و آینده‌نگر خود به مسایل می‌توانند در پی گیری مشکلات و گنجاندن راه‌حل‌های آن‌ها در قوانین نقش موثری ایفا کنند.»

دبیرکل جامعه فاطمیون اضافه کرده است: «زنان یک تا ۱.۵ درصد از کرسی‌های شوراها را به دست آورده‌اند بنابراین، برای پی گیری مطالبات زنان و خانواده مسوولیت سنگینی بر عهده دارند.»

او اولویت کاری زنانی که به شوراهای شهر و روستا راه می یابند را فراهم کردن زمینه‌های احداث پارک‌های تفریحی بانوان، توسعه ورزشگاه‌های زنان، افزایش اشتغال آنان، به ویژه مشاغل خانگی متناسب با ظرفیت‌های بومی و پرداختن به زنان سرپرست خانوار و خود سرپرست به منظور استقلال و توانمندسازی آن ها تعیین کرده است.

رحیمی گفته است مجلس شورای اسلامی جای سیاستمداران و شوراها جای افراد متخصص و مرتبط با حوزه شهری و روستایی است: «پس افراد متخصصی (چه مرد و چه زن) که به شوراهای اسلامی شهر و روستا راه می‌یابند، ترجیحا بدون خط و ربط سیاسی باشند و به امور شهری بپردازند.»

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}