استان وایر-  عصر ایران خبر داده است بنابر اخبار موثق رسیده، آخرین جلسه هیات اجرایی انتخابات تهران پنج شنبه شب برگزار شد و چهره های برجسته اصلاح طلب که کاندیدای عضویت در شورای شهر تهران هستند، تایید صلاحیت شدند.

بنابراین گزارش، از میان چهره های شاخص اصلاح طلب تایید صلاحیت شده می توان به «محسن هاشمی»، «مرتضی الویری»، «احمد مسجدجامعی»، «سیدحسن الحسینی»، «یاشار سلطانی»، «احمد حکیمی پور»، «علی صوفی»، «شهربانو امانی»، «مجید فراهانی»، «زهرا صدراعظم نوری»، «محمد حقانی» و «فاطمه راکعی» اشاره کرد.

انتخابات شورای شهر هم‏زمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت برگزار می شود.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}