استان وایر- رییس پلیس سیستان وبلوچستان به عنوان رییس پلیس جدید تهران بزرگ منصوب شد.

به گزارش میزان، «سعید منتظرالمهدی»، سخن‏گوی نیروی انتظامی از این انتصاب خبر داد و گفته براساس حکم فرمانده نیروی انتظامی، سردار «حسین رحیمی» به عنوان رییس پلیس جدید تهران و سردار «قنبری»، رییس پلیس لرستان به عنوان رییس پلیس سیستان وبلوچستان منصوب شده است.

به گفته وی، سردار «حسین ساجدی نیا»، رییس پلیس تهران نیز معاونت عملیات نیروی انتظامی را برعهده گرفت.

بنابراین گزارش، قرار است معاونت عملیات ناجا به معاونت انتظامی تغییر کند و سردار «حسن بتولی»، معاون عملیات ناجا نیز به عنوان رییس کانون بازنشستگان  نیروهای مسلح منصوب شود. سردار حسین ساجدی نیا از سال 88 تاکنون، برای 90 ماه رییس پلیس تهران بوده است.

 

 

 

 

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}