عکس

عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر

۱۷ تیر ۱۴۰۱
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر

این تصاویر عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر هستند که یورش نیروهای امنیتی به تجمع دانشجویا در کوی دانشگاه تهران، در سال ۱۳۸۶ را به تصویر می‌کشند.

عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر
عکس‌های دیده نشده ایران‌وایر از هشتمین سالگرد اعتراضات ۱۸ تیر

اعتراضات ۱۸ تیر سال ۱۳۷۸ که به دنبال توقیف روزنامه سلام و حمله لباس شخصی‌ها و نیروهای امنیتی به کوی دانشگاه تهران آغاز شد و تا ۲۳ تیر ادامه داشت، نقطه عطفی در تاریخ اعتراضات دانشجویی علیه حکومت جمهوری اسلامی بود.

دانشجویان دانشگاه‌های ایران تا سال‌ها پس از ۱۸ تیر، در سالگرد این رویداد، دست به تجمع زدند و در موارد متعددی این تجمعات با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد.

عکاس: حسین فاطمی

ثبت نظر

گزارش

درماندگان کوچک؛ کودکانی که هورمون عشق را کم دارند

۱۷ تیر ۱۴۰۱
ثمانه قدرخان
خواندن در ۹ دقیقه
درماندگان کوچک؛ کودکانی که هورمون عشق را کم دارند