عکس

تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز

۱۰ مرداد ۱۴۰۱
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز
تصاویری از خسارات سیل در امامزاده داوود و شیراز

آخرین خبرها از سیل‌هایی که از ابتدای مردادماه تا کنون نقاط مختلفی از ۲۴ استان کشور را تحت تأثیر خود قرار داد، حاکی از آن است که ۶۹ تن کشته شده و به بیش از ۳۷ هزار تن که متأثر از سیل بودند، امدادرسانی شده‌است. دستکم ۲۰ هزار واحد مسکونی هم خسارت دیده است.

این تصاویر گوشه‌ای از خسارات سیل را در امامزاده داوود تهران و نیز شیراز در استان فارس نشان می‌دهند.

ثبت نظر

گزارش

تعطیلی مراکز کاهش آسیب زنان؛ وقتی بی‌خانمان‌ها در خیابان می‌مانند

۱۰ مرداد ۱۴۰۱
مریم دهکردی
خواندن در ۸ دقیقه
تعطیلی مراکز کاهش آسیب زنان؛ وقتی بی‌خانمان‌ها در خیابان می‌مانند