close button
آیا می‌خواهید به نسخه سبک ایران‌وایر بروید؟
به نظر می‌رسد برای بارگذاری محتوای این صفحه مشکل دارید. برای رفع آن به نسخه سبک ایران‌وایر بروید.
تغییر سایت‌ها
عکس

مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران

۱۴ مرداد ۱۴۰۱
ایران وایر
خواندن در ۱ دقیقه
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران
مونا لیزاهایی دیگر؛ اعتیاد زنان در ایران

صدها سال است که مواد مخدر زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در ایران را تحت تأثیر قرار داده است. سازمان ملل متحد ایران را در یکی از بدترین بحران های اعتیاد در جهان می داند. ایرانی ها روزانه بیش از دو تن مواد مخدر مصرف می کنند. بر اساس آمار رسمی دولت، سه میلیون نفر معتاد دائم مواد مخدر هستند، اما در واقعیت این آمار بیشتر است. نزدیک به نیمی از زندانیان به دلیل اتهامات مواد مخدر در زندان هستند. مقامات معتقدند که راه حل، مجازات سنگین است، بنابراین صدها نفر در سال به دلیل اتهامات مواد مخدر اعدام می شوند. رکود اقتصادی و ستم اجتماعی از عوامل اصلی افزایش تعداد معتادان و تأثیرگذاری بر هر طبقه اجتماعی است.

منبع عکس‌ها: ایران‌وایر

ثبت نظر

گزارش ويژه

مهدی میثاقیه؛ بازیگر و تهیه کننده سرشناس و از بهاییان ایران

۱۴ مرداد ۱۴۰۱
خواندن در ۳ دقیقه
مهدی میثاقیه؛ بازیگر و تهیه کننده سرشناس و از بهاییان ایران