ویکتور عکاس بلژیکی بعد از مهاجرت به کشور کانادا به دلیل علاقه‌اش به عکاسی شروع به سفر به گوشه کنار این کشور کرده است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}