ماکرو عکاس مجاری پنج سال وقت گذاشت تا با استفاده از نور مناسب تصاویر بی نظیری از بوداپست پایتخت کشور اروپایی مجارستان خلق کند. او بعد از انتشار عکس‌هایش نوشت: نور طبیعی صبح ها در زمان طلوع خورشید و نور غروب خورشید به او برای ساخت این مجموعه کمک کرده است. 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}