تعدادی از اعضای سازمان های مردم نهاد غرب آذربایجان اقدام به جمع آوری زباله های حاشیه دریاچه اورمیه کردند. نکته قابل توجه حضور چشم گیر زنان و کودکان در جمع آوری زباله ها می باشد که خواهان حفظ محیط زیست و احیای دریاچه اورمیه هستند.

عکسها از خبرگزاری تسنیم

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}