فاران حسامی، شهروند ایرانی بهائی، پس از تحمل چهار سال حبس آزاد شد. حسامی و همسرش کامران رحیمیان به همراه تعداد دیگری از اساتید موسسه علمی آزاد، دانشگاه مجازی بهائی‌های ایران، در سال ۱۳۹۱ دستگیر شدند. بهائیان ایران پس از انقلاب فرهنگی از تحصیل و تدریس در دانشگاه‌های ایران محروم بوده‌اند. آنها در سال ۱۳۶۵ موسسه علمی آزاد را به راه انداختند که کلاسهای آن در منازل افراد مختلف و به‌صورت آنلاین برگزار می‌شوند. باوجود غیررسمی بودن این دانشگاه دهها دانشگاه معتبر در سراسر جهان مدارک این موسسه را قبول می‌کنند. کلاسهای موسسه علمی آزاد هرازگاهی موردحمله نیروهای دولتی قرار می‌گیرند و اساتید و دانشجویان این موسسه دستگیر و زندانی می‌شوند. هم‌اکنون دهها ایرانی بهائی، ازجمله برادر همسر فاران حسامی، کیوان رحیمیان، به دلیل شرکت در کلاس‌های این موسسه در زندان هستند. پدر کامران و رحیمیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ دستگیر و پس از یک سال تحمل شکنجه و آزار اعدام شد. برای دیدن فیلم شمعی روشن کن ساخته مازیار بهاری درباره موسسه علمی آزاد و خانواده رحیمیان روی این لینک کلیک کنید.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}