مسجد تاریخی نو در شهرستان شهرضا اصفهان يكی از آثار به جا مانده از دوران صفويه با قدمتی ۷۰۰ ساله می باشد.این مسجد دارای طاق های ضربی ، دو شبستان و ۹ ستون سنگی است.

خبرگزاری مهر

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}