Lev Tsimbler عکاس اسرائیلی با خلاقیت خود در شش عکس متفاوت اسرائیل را در شب و روز به شما نشان می دهد.

او می گوید پس از آنکه Stephen Wilkes مجموعه عکسی را با روش تلفیق روز و شب منتشر کرد٬ او نیز تلاش کرد تا با این کار تصویری متفاوت از اسرائیل را به شما نشان دهد.

این عکس‌ها که هر کدام در نتیجه ساعت‌ها عکاسی در روز و شب است تلفیق جالبی از یک منظره را در روز و شب نشان میدهد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}