پلیس لیتوانی ۸ مارس روز جهانی زن ماشین رانندگان زن را متوقف کرده و به مناسبت روز جهانی زن به آنان شاخه گل داد.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}