مراسم عروسی نرگس موسوی بدون حضور پدر و مادرش، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد برگزار شد. ماموران امنیتی همچنین اجازه خروج محمد خاتمی از منزل و شرکت در این مراسم را به او ندادند.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}