رویدادی به نسبت تازه در ایران و دانشکده علم و فرهنگ دانشگاه الزهرا انجام شد. هفتاد دانشجو به همراه هفتاد طرح لباس خلاقانه شوی لباسی را مخصوص زنان برگزار کردند.

 

عکس‌ها از کانال تلگرام هنرگردی

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}