تجمع اعتراض آمیز کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست چهارم آبان ماه در پارک پردیسان برگزار شد. سوء مدیریت محیط زیست، نادیده گرفتن نظر کارشناسان، مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان و تبعیض فاحش بین مدیران و کارکنان از دلایل برگزاری این تجمع اعتراض آمیز بود.

خبرگزاری فارس

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}