توماس فرمانک٬ یک ورزشکار که برای تقریبآ سه سال است که کایاک سواری می کند٬ پروژه جالبی را از عکس‌هایی که در حین کایاک سواری در دریاچه‌های نروژ گرفته است را منتشر کرده است.

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}