تكيه معاون الملك يكي از بناهاي به جای مانده از دوره قاجاريه در كرمانشاه می باشد كه كاشی های منحصر به فردش آن را از ديگر تكايای شهر متمايز مي كند.

خبرگزاری مهر

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}