"پس از خودکشی ۸ نفر از دوستانم٬ مردم را به خیابان دعوت کردم تا در نمایشی از تعداد قربانیان خودکشی در کشور لیتوانی را به دنیا نشان دهم."

آروناس Arūnas Sakalauskas آرتیست اهل لیتوانی در نمایشی خیابانی تلاش کرده است تا زنگ خطر خودکشی را برای دولت به صدا دربیاورد. آروناس در توضیح این پروژه می گوید: "من در لیتوانی زندگی‌ می‌کنم، جایی‌ که آمار خودکشی بیش از دیگر کشور‌های اروپاست. پس از اینکه تعدادی از دوستان و همکارانم را با خودکشی از دست دادم متوجه شدم که خیلی‌ روزها خبرهایی از خودکشی‌ِ افراد را می‌شنوم.

در کشور ما سالانه حدود هزار نفر، یعنی‌ روزی تقریبا ۳ نفر خودکشی میکنند و دولت هنوز روش مقابلهٔ مناسبی برای این معضل نیافته است.  من بازیگری مشهور در لیتوانی هستم و تصمیم گرفتم با جمع آوری کمک‌های مردمی از طریق فیسبوک به یکی‌ از این مؤسسات که به مردم در آستانه خودکشی یا افرادی که تجربه خودکشی ناموفق داشته‌اند٬ کمک‌هایی‌ بکنم ولی‌ تصمیم بزرگتر‌م نشان دادن نمایشی از آمارِ خودکشی‌ بود.

با فراخوانی ۱۰۹۵ نفر را دعوت کردم تا در میدانِ کلیسای مرکزی شهر گردِ هم آیند و با خوابیدن در خیابان به صورت سمبلیک نشانی باشند از تعدادِ خودکشی‌ها در ۱ سال اخیر. حدودا ۵۰۰ نفر در روز اجرا حاضر شدند و همین کافی‌ بود تا این کمپین در فیسبوک به راه بی‌افتد و ۱۲۰۰۰ نفر آن‌ را در فیسبوک پخش کنند."

 

 

{[ breaking.title ]}

{[ breaking.title ]}